Pro školy

Pracovníci Městského muzea a galerie zabezpečují přípravu a průběh edukačních programů k některým vybraným tématům nebo aktuálním výstavám.

Aktuální nabídka:

Výstava Zámek znovu vzkříšený. 10 let oprav zámku v Holešově 2005 – 2015.

Je tomu již deset let, co město Holešov koupilo od předešlé majitelky zámek Holešov s přilehlým parkem a oborou. Od té doby proběhlo mnoho investičních akcí, jejichž jediným cílem bylo, abychom mohli zámek v současné době využívat jako kulturní centrum nejen města, ale i celého regionu. A to na vysoké kulturní úrovni.                              
 
V říjnu 2015 bude otevřena výstava Zámek opět vzkříšený. Výstava zpřístupní veřejnosti nové poznatky, které se v souvislosti s opravou podařilo shromáždit odborníkům z řad památkářů, historiků a kunsthistoriků. Návštěvníci uvidí nálezy z archeologických výzkumů, které proběhly na nádvoří i v samotném objektu zámku. Dále budou k vidění předměty spojené s historií zámku, jeho stavebních proměn, kterými v minulosti prošel a s dějinami šlechtických rodů, které se zde vystřídaly. Na výstavě budou prezentovány nejaktuálnější stavebně-historické průzkumy, které částečně změnily náš pohled na historii této holešovské dominanty.
 
K této výstavě pro školy nabízíme:
·         Prohlídku výstavy za 10,- Kč / 1 žáka, pedagogický doprovod zdarma. Po předchozí domluvě výklad kurátora výstavy zaměřený podle věku školní skupiny
 
·         Tři různé tematické prohlídky zámku (příp. dalších památek) – 20,- Kč / 1 žák:
 
  • Na křídlech antiky – antické motivy ve výzdobě nástropních maleb holešovského zámku.
  • Jak se bydlelo na zámku - každodennost na holešovském zámku a jeho dnešní využití.
  • Hrabata a baroni Rottalové jako „sponzoři“ barokní hudby a architektury – kulturní mecenát rodu Rottalů. Prohlídka zámku spojená s návštěvou farního kostela a filiálního kostela sv. Anny.

 

Trvání výstavy:
1. 10. 2015 – 13. 12. 2015
 
Spolupořadatelé:
NPÚ, ÚOP Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Státní okresní archiv v Kroměříži
Rodina Dohnalova
 
Kontakt:
Městské muzeum a galerie v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek
správce muzea
+420 739 245 336

Kontakty

nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
GSM: +420 739 245 336

Další zdroje informací