Fond Výtvarné umění

Počet ev. čísel:

680

Období:

Fond se časově týká období od 19. do 20. století.

Předměty:

Podsbírka se zaměřuje na dokumentaci díla umělců pocházejících anebo žijících v regionu Holešovska s těsným vztahem k němu. Protože mnoho děl zobrazuje místopis regionu, tkví význam sbírky kromě umělecké i v dokumentační rovině. Z umělců, kteří jsou zastoupeni početněji, jmenujme Františka Růžičku, Miroslava Macháně, Rudolfa Gajdoše a Jožu Úprku. Jediným dílem jsou zastoupeni František Ondrúšek, Oldřich Bránecký, Jan Kobzáň, František Podešva, Ludvík Schneiderka, Max Švabinský, Emil Hlavica a Adolf Kašpar. Ostatní výtvarná díla jsou většinou původem ze zámku v Holešově a tvoří typově velmi různorodý materiál.


Kontakty

nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
GSM: +420 739 245 336

Další zdroje informací