Fond Historie

Počet ev. čísel:

předměty součástí etnografické podsbírky

Období:

Samostatná podsbírka historie byla založena, aby se odstranila dosavadní praxe, že předměty patřící svou povahou do samostatné historické podsbírky byly evidovány jako součást etnografie. Časový rozsah sbírkového fondu je 17. – 20. století.

Předměty:

Předměty dokumentují společenský, kulturní a historický vývoj města Holešova a jeho okolí. Významný je soubor cechovních truhlic a jiných předmětů souvisejících s městskými řemesly. Dále je součástí fond památek na významné osobnosti města (Jan Drásal, František Růžička) nebo na majitele holešovského panství (Jan Rottal). Největší část fondu tvoří uměleckoprůmyslové předměty (nábytek, keramika, sklo, hodinářské výrobky a další).


Kontakty

nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
GSM: +420 739 245 336

Další zdroje informací