Fond Etnografie

Počet ev. čísel:

1179

Období:

Vznik podsbírky etnografie je spjat s počátky muzea. Sběr předmětů lidové kultury začal systematicky shromažďovat Rudolf Janovský na Krajinskou hanácko-valašskou výstavu v Holešově v roce 1914. Předměty lze časově zařadit mezi 18. – 20. století.

Předměty:

Velká část podsbírky je tvořena zemědělskými, řemeslnými nástroji a vybavením domácnosti. Početný je fond malovaných truhel, malovaných kraslic, obrazů na skle a lidového textilu.


Kontakty

nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
GSM: +420 739 245 336

Další zdroje informací