Fond Archeologie

Počet ev. čísel:

9108

Období:

Podsbírka obsahuje početný soubor památek hmotné kultury dokumentujících vývoj osídlení na Holešovsku (s ojedinělými přesahy i mimo region) od paleolitu až po novověk. Tvůrci fondu byli především místní amatérští archeologové jako Rudolf Janovský, Ignác Tabarka, Jaroslav Doležel a další.

Předměty:

Fond se skládá z časově, územně a materiálově roztříděného inventáře členěného podle obecné systematiky pravěkých kultur a středověku. Územně jsou sbírkové soubory evidovány podle lokalit na jednotlivých katastrálních územích obcí. Materiálově se jedná o artefakty z pravěkých, středověkých a novověkých lokalit (kámen: štípaná a broušená industrie; keramika: stolní a technická, votivní předměty, kachle; kovy: měděné, bronzové a železné nástroje, zbraně, šperky; sklo: korálky; organické hmoty – osteologický materiál, kostěné artefakty: šídlo, rydlo aj.).


Kontakty

nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
GSM: +420 739 245 336

Další zdroje informací