Dokumenty

V současné době jsou tyto dokumenty v procesu schvalování, budou zveřejněny později.

Koncepce sbírkotvorné činnosti (nebo také Sbírkotvorný program) je základním koncepčním materiálem Městského muzea a galerie v Holešově. Popisuje současný stav a vytyčuje budoucí směřování sbírkotvorné činnosti této instituce.

Badatelský řád stanovuje podmínky zpřístupňování a režim nakládání se sbírkovými předměty v souvislosti s jejich badatelským využíváním a vymezuje práva vlastníka sbírkových předmětů při jejich veřejném užívání. Badatelské návštěvy je možné realizovat pouze po předchozí domluvě a to prostřednictvím e-mailu: muzeum@mks.holesov.cz nebo telefonicky: tel.: +420 571 160 889.

Kontakty

nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
GSM: +420 739 245 336

Další zdroje informací