Současnost


Městské muzeum a galerie v Holešově (dále jen muzeum) je součástí Městského kulturního střediska v Holešově, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Holešov. Městské muzeum a galerie v Holešově je odborná instituce, která na základě vědeckého výzkumu získává a shromažďuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí  na územní města Holešova a jeho okolí (mikroregion Holešovsko s přesahem a ohledem na bývalou úlohu města jako centra okresu) za účelem studia, výchovy a potěšení. Dokumentuje prostředí, z něhož jsou hmotné doklady získávány. Z vybraných předmětů vytváří sbírku, dělící se na jednotlivé oborové fondy, kterou trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává ve smyslu zákona 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje ochranu a správu muzejních sbírek jako majetku města.
 
  • Hlavními obory působnosti muzea jsou: historie, etnografie, archeologie a výtvarné umění (viz. Sbírka).

 

  • Muzeum samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi nebo jednotlivci vytváří výstavy nebo expozice, které tématicky napomáhají plnit kulturní a vzdělávací poslání Městského kulturního střediska Holešov.

 

  • V rámci kulturně-edukační práce muzeum pořádá nebo spolupořádá přednášky, besedy, workshopy a další kulturní programy pro veřejnost. Podle možností zajišťuje individuální služby pro badatele.

 

  • Muzeum momentálně nemá stálou expozici, ale spolupodílí se na výstavních projektech Městského kulturního střediska (viz. Výstavy a akce). Vybrané sbírkové předměty muzea také najdete ve dvou holešovských památkách (viz. Pro návštěvníky).

 

Kontakty

nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
GSM: +420 739 245 336

Další zdroje informací