O muzeu a galerii

  • okolo 12 600 sbírkových předmětů
  • 7 sbírkových fondů z historie, archeologie, etnografie, dějin umění a dalších společenských věd
  • dokumentace mikroregionu Holešovsko (východní část okresu Kroměříž, bývalý politický a soudní okres Holešov)
  • minimálně dvě velké výstavy ročně
  • přednášková a edukační činnost

Městské muzeum a galerie v Holešově

Městské muzeum a galerie v Holešově je organizační součástí Městského kulturního střediska Holešov, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Město Holešov. Muzeum získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory ze všech oborů lidské činnosti, především z oborů historie, etnografie, dějin umění a dalších pomocných věd historických se zaměřením na dokumentaci mikroregionu Holešovsko (východní část okresu Kroměříž, bývalý politický a soudní okres Holešov). Z vybraných přírodnin a lidských výtvorů, které zkoumá a vytváří z nich sbírku, zprostředkovává a vystavuje doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení.

1.4.2014, 09:00
Československé legie 1914 - 1920 a Muži z Holešovska v zákopech 1. světové války

Putovní výstavu Československé legie 1914 - 1920 připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Vojenským historickým ústavem Praha, Vojenským historickým archivem Praha a dalšími institucemi. Výstava Muži z Holešovska v zákopech 1. světové války je autorská výstava muzea v Holešově. Prostřednictvím trojrozměrných, obrazových a písemných dokumentů mají návštěvníci možnost poznat situaci v Holešově a okolí za války, ale i konkrétní osudy některých mužů z Holešovska, kteří se zúčastnili války jako vojáci obou válčících stran.

více...

1.4.2014, 09:00
Slavné stavby architekta Miroslava Lorence

 Putování po stavbách, architekta Miroslava Lorence, holešovského rodáka, který podstatnou část svého tvůrčího života věnovat Zlínu a Zlínskému kraji.

více...

1.4.2014, 09:00
LIdé na pouti

Projekt fotografa Dalibora Bednáře zachycuje portréty účastníků poutí. Minimalistické, nearanžované portréty vypovídají nejen o fyziognomii účastníků, ale dávají i vhlédnout do nitra, duchovního rozpoložení účastníků poutí. Autor ukazuje, že návštěva daného poutního místa, nemusí mít v současné době vždy jen náboženský význam.

více...

17.5.2014, 09:00
Závěrečná výstava žáků Základní umělecké školy F. X. Richtra v Holešově

 Tradiční závěrečná výstava z tvorby žáků výtvarných oborů Základní umělecké školy F. X. Richtra v Holešově.

více...

31.8.2010
Obrazy prof. Borise Jirků

Výstava velkoformátových obrazů prof. Borise Jirků na chodbách 1. patra holešovského zámku.

více...

Kontakty

nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
Tel.: +420 571 160 889
GSM: +420 603 796 411

Další zdroje informací